Analiza fundamentalna spółki

Na czym polega analiza fundamentalna?

W ostatnich latach analiza fundamentalna spółki tak jak i analiza techniczna cieszy się bardzo dużą popularnością. Analiza fundamentalna, to metoda, której głównym celem jest oszacowanie wartości danej spółki. Przeprowadzone badania pozwalają nie tylko realnie wycenić akcje, ale też umożliwiają poznanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Czym jest analiza fundamentalna?

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że porównanie uzyskanej wartości udziałów do ceny akcji na giełdzie to już ostatni etap. Należy pamiętać, że jeśli wartość akcji otrzymana z analizy będzie wyższa od giełdowej to wtedy opłacalne jest kupowanie papierów wartościowych konkretnej spółki. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega analiza fundamentalna, a także podpowiemy, jak należy się do niej zabrać. Warto podkreślić, że analiza fundamentalna to realna i rzeczywista wartość aktywów danej spółki. Można śmiało powiedzieć, że to jedna z najczęściej używanych technik badania ekonomicznej pozycji firmy. Trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki, które mają wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. W tym miejscu można wymienić kursy walut, stopy procentowe, rodzaj działalności, a także konkurencję. Bez wątpienia ogólny stan gospodarki w danym momencie ma ogromne znaczenie w analizie fundamentalnej. W ten sposób możemy określić, czy akcje emitowane przez spółkę są oszacowane prawidłowo. Czasami może się okazać, że zbyt nisko wycenione są udziały możliwe do nabycia na giełdzie lub znacznie zawyżone są ich ceny. Warto mieć na uwadze, że analiza fundamentalna zwiększa szanse na zysk i pozwala lepiej lokować swoje oszczędności. Należy pamiętać, że etapowo przeprowadzana jest analiza fundamentalna spółki.

Z czego się składa analiza fundamentalna?

Jest złożona z kilku badań niezależnych od siebie, które razem przedstawiają obraz sytuacji spółki. Jest to analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna, finansowa oraz wycena giełdowa. Pierwszy etap jest związany z przeglądem różnych zjawisk, które zachodzą w gospodarce i mają duży wpływ na funkcjonowanie firmy. Kolejne etapy dotyczą budowy firmy, kontroli dokumentów finansowych oraz analizy danej grupy aktywów. Analiza fundamentalna umożliwia poznanie szczegółów, dzięki którym można prawidłowo wycenić przedsiębiorstwo. Uważne śledzenie zmian zachodzących w gospodarce to badanie makroekonomiczne. Dla analityków są ważne takie czynniki, jak: wysokość długu publicznego, stopy procentowe, wysokość podatków, sytuacja polityczna, kursy walut, inflacja oraz zatrudnienie. Na budowie i strukturze danej spółki również opiera się analiza fundamentalna. Znaczenie mają też plany inwestycyjne, lokalizacja firmy oraz wielkość zatrudnienia. Należy przede wszystkim sprawdzić, jak przedstawia się kwestia podaży i popytu, a później skupić się na cechach charakterystycznych dla danego produktu.

Przeprowadzenie analizy

Dokumenty finansowe również będą potrzebne do przeprowadzenia analizy. Należy pamiętać, że celem analizy fundamentalnej jest poznanie realnej ceny akcji i porównanie jej do giełdowej. Właśnie dlatego stosowane są różne rodzaje obliczeń, czyli wycena porównawcza, dochodowa oraz majątkowa. Określenie stosunku wartości spółki do dochodów przez nią osiąganych to wycena dochodowa. Wycena majątkowa skupia się na wyznaczeniu wartości spółki poprzez wyliczenie aktywów pomniejszonych o wszelkie pasywa. Analiza fundamentalna pomaga wskazać, po jakiej cenie należy sprzedawać wszystkie akcje spółki. Kluczowe jest porównanie ceny oferowanej na giełdzie z otrzymaną wartością. W ten sposób można określić, czy akcje są wycenione za wysoko, czy też może niedoszacowane. Warto również podkreślić, że możliwość kategoryzowania poszczególnych aktywów jest podstawowym celem analizy fundamentalnej. W ten sposób można oznaczyć akcje, które są bardziej lub mniej ryzykowne. Powszechnie uważa się, że jest to tak zwana inwestycyjna jakość danych aktywów. Umożliwia podjęcie decyzji o sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych. Inwestor ma świadomość, że powinien zacząć kupować akcje, jeżeli zostały wycenione zbyt nisko. Wtedy akcje oznaczają dla niego potencjalny zysk. Po przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *