Etf co to jest?

Fundusze ETF – dlaczego warto w nie inwestować?

Dzięki funduszom ETF można łatwo i tanio inwestować w akcje i budować długoterminowe aktywa. ETF to giełdowy fundusz indeksowy, który śledzi wyniki znanych indeksów rynkowych jeden do jednego.

Zwłaszcza w czasach niskich, a nawet ujemnych stóp procentowych, wielu inwestorów prywatnych jest coraz bardziej zaniepokojonych inwestowaniem i zajmowaniem się swoimi finansami. ETF to prosty i niedrogi sposób inwestowania na rynku finansowym. Fundusz ETF co to jest i jakie są jego zalety?

ETF co to? Czym są fundusze ETF?

ETF-y umożliwiają niedrogie inwestowanie. Za pomocą ETF-ów oprócz akcji można także inwestować w wiele innych klas aktywów. Ze względu na tę różnorodność i swoje specyficzne właściwości, fundusze ETF są idealnymi elementami budulcowymi dla prywatnych inwestycji. Nic więc dziwnego, że coraz więcej inwestorów, aby budować swój majątek, polega na ETF-ach. ETF-y replikują indeks rynkowy jeden do jednego i mogą – podobnie jak akcje – być przedmiotem obrotu na giełdzie w dowolnym momencie.

Skrót ETF oznacza Exchange Traded Fund. ETF wykorzystuje specjalne produkty finansowe, tak zwane instrumenty pochodne, do replikacji indeksu giełdowego. Wyniki ETF są ściśle powiązane z odpowiednim indeksem. Jeśli indeks rośnie, fundusz również staje się bardziej wartościowy.

ETF — zalety

Na całym świecie istnieje kilka tysięcy ETF-ów. Jakie są ich zalety? ETF-y są przejrzyste i sprzedawane na giełdach europejskich. Opłaty są zwykle tańsze niż w przypadku innych funduszy. Zarządzający funduszem ma mniej pracy do wykonania przy wyborze instrumentów pochodnych, ponieważ śledzi tylko indeks. Fundusze te nazywane są zatem również „zarządzanymi pasywnie”. ETF-y często nie są gorsze pod względem zwrotu niż inne aktywnie zarządzane fundusze.

Dzięki funduszom ETF można łatwo i tanio inwestować w akcje i budować długoterminowe aktywa. ETF to giełdowy fundusz indeksowy, który śledzi wyniki znanych indeksów rynkowych jeden do jednego.

Kolejnym powodem rosnącej popularności ETF-ów są niski stopy procentowe. Wiele osób dobrze radzi sobie z tą strategią i osiąga lepsze zwroty niż w przypadku depozytów jednodniowych.

Ta okazja nie jest też pozbawiona ryzyka. ETF może nie tylko przynieść zyski, ale może również prowadzić do strat. Jeśli indeks za ETF spada, fundusz również traci na wartości. To powinno być jasne dla każdego, kto inwestuje w takie produkty.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to punkt poboru funduszy inwestycyjnych. Mówiąc wprost, wielu inwestorów gromadzi swoje pieniądze i zleca profesjonaliście (zarządzającemu funduszem) zainwestowanie kapitału w możliwie najszerszy i najbardziej opłacalny sposób w ramach danej strategii inwestycyjnej.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Jak dokładnie działa ETF? Strategia inwestycyjna określa klasy aktywów (np. akcje, obligacje i towary), w które zarządzający funduszem może inwestować.

Szczególną cechą funduszu inwestycyjnego jest to, że fundusze inwestorów są specjalnymi aktywami, które są utrzymywane przez bank powierniczy i są prawnie oddzielone od aktywów towarzystwa funduszu, dlatego zainwestowane pieniądze są również chronione na wypadek niewypłacalności towarzystwa.

Zadaniem zarządzającego klasycznym funduszem inwestycyjnym jest osiągnięcie wyższego zwrotu poprzez kupno i sprzedaż papierów wartościowych. Według badań naukowych tylko bardzo niewielu zarządzającym funduszami udaje się to robić w perspektywie długoterminowej.

Fundusze indeksowe

W przypadku funduszu indeksowego dostawca zapewnia, że fundusz jak najdokładniej odzwierciedla rozwój indeksu. Papiery wartościowe zawarte w funduszu i ich wagi są zatem dokładnie określone przez przedstawiony indeks. Indeksy to barometry rynkowe, które umożliwiają rejestrację zachowania całych rynków.

ETF-y w porównaniu do aktywnych funduszy inwestycyjnych, nie wymagają czasochłonnych analiz przy wyborze papierów wartościowych dzięki replikacji indeksów. Z tego powodu dostawca ETF otrzymuje jedynie bardzo niewielką roczną opłatę za swoją usługę. Fundusze ETF są znacznie tańsze niż klasyczne fundusze inwestycyjne i w większości przypadków wykazują lepsze wyniki.

Podobnie jak akcje, fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie. Dlatego można kupować i sprzedawać fundusze ETF w dowolnym momencie w godzinach otwarcia rynku. Dla porównania klasyczne fundusze inwestycyjne są przedmiotem obrotu tylko raz dziennie za pośrednictwem towarzystwa funduszy. Jeżeli zastanawiasz się jeszcze w co inwestować pieniądze – przeczytaj nasz artykuł.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *